Tarieven en terugbetaling

 • Logopedisch onderzoek (2021)
  €33,16 per half uur
 • Logopedische therapie (2021)
  €27,36 per half uur op school
  €28,33 per half uur op praktijk
  €56,89 per uur op praktijk voor kinderen vanaf 10 jaar
 • Terugbetaling

Verplichte verzekering (Riziv)
Indien u voldoet aan de voorwaarden van de verplichte verzekering kan u terugbetaling aanvragen voor het logopedisch onderzoek en de therapiesessies. De verplichte verzekering kan na één jaar verlengd worden met één of meerdere jaren afhankelijk van de aard van de aanvraag.

Aanvullende verzekering (ziekenfonds)
Indien u niet voldoet aan de voorwaarden van de verplichte verzekering kan u terugbetaling aanvragen via de aanvullende verzekering. Bij deze verzekering ontvangt u geen terugbetaling voor het logopedisch onderzoek, enkel voor de therapiesessies. Hoeveel sessies en het bedrag dat u terugbetaald krijgt, wordt bepaald door het ziekenfonds. Meer informatie hierover kan u opvragen bij uw ziekenfonds.