Tarieven en terugbetaling

Tarieven

 • Logopedisch onderzoek (2022)
  €35,80 per half uur
 • Logopedische therapie (2022)
  €30,50 per half uur op school/praktijk
 • Logopedisch onderzoek verhoogde tegemoetkoming (2022)
  €34,28 per half uur
 • Logopedische therapie verhoogde tegemoetkoming (2022)
  €28,28 per half uur op school
  €29,28 per half uur op praktijk
  €58,81 per uur op praktijk voor kinderen vanaf 10 jaar

Terugbetaling

 • Verplichte verzekering (Riziv)
  Indien u voldoet aan de voorwaarden van de verplichte verzekering kan u terugbetaling aanvragen voor het logopedisch onderzoek en de therapiesessies. De verplichte verzekering kan na één jaar verlengd worden met één of meerdere jaren afhankelijk van de aard van de aanvraag.
 • Aanvullende verzekering (ziekenfonds)
  Indien u niet voldoet aan de voorwaarden van de verplichte verzekering kan u terugbetaling aanvragen via de aanvullende verzekering. Bij deze verzekering ontvangt u geen terugbetaling voor het logopedisch onderzoek, enkel voor de therapiesessies. Hoeveel sessies en het bedrag dat u terugbetaald krijgt, wordt bepaald door het ziekenfonds. Meer informatie hierover kan u opvragen bij uw ziekenfonds.