Behandeling

 • Taal
  • Taalontwikkelingsstoornis
  • Dysfasie
 • Rekenen, lezen en/of spelling
  • Leermoeilijkheden
  • Dyslexie
  • Dyscalculie
 • Spraak
  • Articulatiemoeilijkheden
  • Chronische spraakstoornis
  • Dyspraxie
  • Schisis
 • Orthodontische behandeling (OMFT-opleiding 2020 – Lien Clee)
  • Habitueel mondademen
  • Afwijkend slikgedrag
  • Open mondgedrag
 • Studiebegeleiding
  • Leren leren